มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน


โครงการมองทุนการศึกษาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน

อุปกรณ์การเรียน 1 ชุด ต่อ 1 คน ราคา 800 บาท

ประกอบไปด้วย

1.เสื้อนักเรียน

2.กางเกง / กระโปรง นักเรียน

3.รองเท้านักเรียน ชาย-หญิง 

4.ถุงเท้า

5.เข็มขัดนักเรียน