มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง


โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง
ร่วมบริจาคหรือสมทบทุนเพื่อปรับปรุงและจัดซื้อชั้นวางหนังสือในโครงการห้องสมุดกิฟวิ่งให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลน