มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
โครงการ..จากใจ
โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน

โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง ร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

อ่านต่อ 24 กรกฎาคม 2561

โครงการมอบทุนการศึกษาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน

โครงการมองทุนการศึกษาเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้แก่นักเรียนที่ยังขาดแคลน

อุปกรณ์การเรียน 1 ชุด ต่อ 1 คน ราคา 800 บาท

ประกอบไปด้วย

1.เสื้อนักเรียน

2.กางเกง / กระโปรง นักเรียน

3.รองเท้านักเรียน ชาย-หญิง 

4.ถุงเท้า

5.เข็มขัดนักเรียน

 

อ่านต่อ 7 มิถุนายน 2561
โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง
โครงการห้องสมุดกิฟวิ่ง
ร่วมบริจาคหรือสมทบทุนเพื่อปรับปรุงและจัดซื้อชั้นวางหนังสือในโครงการห้องสมุดกิฟวิ่งให้แก่โรงเรียนที่ยังขาดแคลน
อ่านต่อ 5 มิถุนายน 2561