มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
มอบให้..จากใจ
บริจาคจำนวน
0
รายการ
ทุนบริจาค
0
บาท
การศึกษา
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อสื่อการเรียน
ทุนบริจาค 99 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การเรียน
ทุนบริจาค 79 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
ทุนบริจาค 1500 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
ทุนบริจาค 1500 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือ
ทุนบริจาค 3000 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดชั้นวางหนังสือ
ทุนบริจาค 9000 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดนักเรียน
ทุนบริจาค 800 บาท
สนับสนุนกิจกรรม
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดสร้างห้องสมุด
ทุนบริจาค 1000 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้อเครื่องมือการเกษตร
ทุนบริจาค 200 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การกีฬา
ทุนบริจาค 200 บาท
สิ่งของบริจาค
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดสังฆทาน
ทุนบริจาค 500 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดสังฆทาน
ทุนบริจาค 400 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดสังฆทาน
ทุนบริจาค 400 บาท
ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชุดสังฆทาน
ทุนบริจาค 400 บาท