มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือและชุดหนังสือ


ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดซื้อชั้นวางหนังสือและชุดหนังสือในโ๕รงการห้องสมุดกิฟวิ่ง

1 ชุด ราคา 6500 บาท

ประกอบด้วย ชุดหนังสือราคา 5000 บาท 

ชั้นวางหนังสือ ราคา 1500 บาท

หรือร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธา

เชิญร่วมบริจาคได้ที่บันชีธนาคารกสิกรไทย มูลนิธิกิฟวิ่ง

เลขที่บัญชี 039-1-94892-5