มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรมโรงทานอาหารเช้า เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ และขาดแคลน


กิจกรรมโรงทานอาหารเช้า เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ และขาดแคลน

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมโรงทานอาหารเช้า วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ในวันนั้นมีน้องๆนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นจำนวนมาก จึงเล็งเห็นได้ว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญและมีนักเรียนอีกจำนวนมาก ที่ยังขาดแคลนและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน