มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรมร่วมบริจาคหรือสมทบทุนให้แก่หน่วยงานสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย


กิจกรรมร่วมบริจาคหรือสมทบทุนให้แก่หน่วยงานสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย