มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วม


กิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิต่างๆ