มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่


กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องบวชแต่ขาดกำลังทรัพย์