มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรมสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรม


กิจกรรมสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรม