มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
มหาวิทยาลัยชุมชน
สวนเกษตรพอเพียง 1 ไร่หมุนเวียนตลอดปี ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในแบบฉบับครัวเรือน


อ่านต่อ 1 สิงหาคม 2561

น้ำจากต้นไผ่ ภูมิปัญญาชาวบ้าน สร้างอาชีพให้ชาวบ้าน ขับสารพิษ คนรักสุขภาพนิยมดื่มวันนี้เรานำเรื่องราวเกี่ยวกับการเกษตรหารายได้มาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคย คนเรามีความคิดดีที่แตกต่างกันไปทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆเพิ่มขึ้นในการทำมาหากินและการสร้างรายหาเลี้ยงครอบครัวจนทำให้ฐานะตนดีขึ้นจากการรู้จักคิดค้นสิ่งใหม่ๆ ประกอบกับการขยันอดทนทำให้ประสบความสำเร็จ เกษตรกรท่านนี้ก็เช่นกันสามารถคิดค้นเจาะน้ำในต้นไผ่ นำออกมาใส่ขวดขายรายได้ กล้าคิดกล้าลงมือปฏิบัติชีวิตก็เปลี่ยนได้ ลองมาดูกันเลยว่าทำอย่างบ้าง…


อ่านต่อ 31 กรกฎาคม 2561