มูลนิธิกิฟวิ่ง
"ให้..ช่วยเหลือ..แบ่งปัน..เสียสละ..และส่งต่อความสุข"
กิจกรรม..จากใจ
กิจกรรมโรงทานอาหารเช้า เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ และขาดแคลน

กิจกรรมโรงทานอาหารเช้า เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ยากไร้ และขาดแคลน

ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมโรงทานอาหารเช้า วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี ในวันนั้นมีน้องๆนักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส เป็นจำนวนมาก จึงเล็งเห็นได้ว่าอาหารเช้าเป็นสิ่งสำคัญและมีนักเรียนอีกจำนวนมาก ที่ยังขาดแคลนและไม่ได้รับประทานอาหารเช้าก่อนมาโรงเรียน

อ่านต่อ 24 พฤษภาคม 2561

กิจกรรมร่วมบริจาคหรือสมทบทุนให้แก่หน่วยงานสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

กิจกรรมร่วมบริจาคหรือสมทบทุนให้แก่หน่วยงานสาธารณภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อ่านต่อ 23 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วม

กิจกรรมรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ประสบภัยร่วมกับมูลนิธิต่างๆ

อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่

กิจกรรมร่วมเป็นเจ้าภาพกับมหาเถรสมาคมจัดอุปสมบทหมู่ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องบวชแต่ขาดกำลังทรัพย์

อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีใ้ห้แก่เยาวชน

กิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีใ้ห้แก่เยาวชน ร่วมกับองค์กรที่ดูแลและจัดการกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ 9 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรม

กิจกรรมสร้างและปรับปรุงสถานที่ให้กับวัดพระปริยัติธรรม

อ่านต่อ 8 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมในเด็ก

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมปลูกฝังคุณธรรมในเด็ก และส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคม

อ่านต่อ 8 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมร่วมบริจาคอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

กิจกรรมร่วมบริจาคอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน เช่น คอมพิวเตอร์ ฯลฯ

อ่านต่อ 8 พฤษภาคม 2561
กิจกรรมร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

กิจกรรมร่วมอุปกรณ์การเรียนการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลน

อ่านต่อ 8 พฤษภาคม 2561